Kuća filantropije „Feel good house“– zamišljena je kao interaktivni multimedijalni edukativni centar na temu filantorpije u Puli, s hologramima i projekcijama dobročinitelja grada Pule te kronološkim prikazom pulske filantropije. Posjetitelj ima mogućnost odabira obilaska kuće/muzeja samosatlno, uz audio vizualni vodič (aktivacija holograma dodirom i sl.) te kao dio vođene kostimirane ture, koja bi se održavala triput dnevno u određeno vrijeme.

Centar podrške 521 – riječ je o projektu Grada Pule kojim se želi razviti inovativna socijalna usluga kao odgovor na prepoznati nedostatak socijalnih usluga u zajednici. Projektnim aktivnostima uspostavlja se CP521 koji će pružati socijalne usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranja slobodnih aktivnosti i psihosocijalne podrške, razvija se programska platforma kojom se rješava problem nepristupačnosti informacijskih kanala i neprilagođenosti komunikacijskih i medijskih sadržaja za OSI i starije osobe, educiraju se djelatnici koji rade s ranjivim skupinama, te se informira javnost problemima ranjivih skupina i važnosti aktivnog uključivanja istih u zajednicu.

Radio Rojc - promovira društveni razvoj, ljudska prava, kulturnu raznolikost, pluralizam informacija i mišljenja, mirni suživot, te jačanje društvenih i kulturnih identiteta. Zvučna je kulisa Društvenog centra Rojc te je u kontekstu europske kulturne stečevine medijskog servisa civilnog društva i medija zajednice osnovan da bi služio zajednici, stvarao javno dobro i bio jamac razvoja demokratskog društva. Slušati ga možete na 87,7 FM ili putem streama.

Socijalna zadruga Corbis – prikupljanjem starog papira do dobrobiti lokalne zajednice. Prikupljanje i razdvajanje otpada od papira i kartona te njegova reciklaža i ponovna uporaba čine ovu djelatnost modelom cirkularne ekonomije koja je izuzetno korisna za zajednicu jer generira dodane vrijednosti, dobit i novozaposlene uz očuvanje ekosustava. Cilj i svrha Socijalne Zadruge Corbis, koja je pokrenula poslovni pothvat, jer ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa članova zadruge, stoga svojim djelovanjem potiče zapošljavanje društveno marginaliziranih osoba kroz aktivnosti prikupljanja rabljenog papira, tiskovina i ostalih tiskanih materijala te papirne konfekcije na području Grada Pule i okolice. Prikupljeni papir odvozi se tvrtkama koje otkupljuju i recikliraju papir.

Lutkarska družina Merlinci– ovaj poslovni pothvat prožet je raznim društveno-poduzetničkim i društveno-inovativnim segmentima. Lutke nastaju isključivo od recikliranog tekstila, mladi talentirani i neafirmirani glumci dobivaju priliku za stjecanje prvih glumačkih vještina, popularizira se kulturna i povijesna baština Istre, promiču se ženska i manjinska prava, te se kod djece i mladih razvijaju vrijednosti osobnog odabira i razvoj kritičkog mišljenja. Sadržaji njihovih predstava vezani su uz srednjovjekovnu kulturnu baštinu Istre, tradicionalnu glazbu, odjeću i zanate, pučke legende i zaboravljene povijesne ličnosti.

KopriVITA - Osnovana 2021. godine, za cilj ima zapošljavati osobe s invaliditetom i pripadnike drugih marginaliziranih društvenih skupina te proizvoditi prehrambene i druge proizvode s dodatkom koprive. Započeli su ideju tjestenine s dodatkom koprive provoditi u stvarnost prije mnogo godina, isprobavanjem recepata, oblika i okusa te poklanjanjem tjestenine u raznim prigodama i na manifestacijama na kojima je udruga sudjelovala. Kroz tri europska projekta stvorili su preduvjete za osnivanje društvenog poduzeća te danas stvaraju ekonomsku vrijednost i dodanu vrijednost za zajednicu i društvo.

Ideje budućih društvenih poduzeća u nastanku:

Muzej u tišini - dijalog u tišini – interaktivno je razigrano iskustvo u potpunoj tišini gdje sudionici otkrivaju repertoar neverbalnog izražavanja uz pomoć gluhih i čujućih tumača znakovnog jezika i trenera. Sudionici ulaze u područje potpune tišine noseći slušalice koje poništavaju buku i doživljavaju okruženje koje im pomaže otkriti svijet gluhih, empatiju i poboljšanu snagu koncentracije. Gluhim osobama nedostatak sluha smanjuje mogućnost primanja informacija, a nemogućnost ravnopravnog korištenja „materinjeg“ znakovnog jezika stavlja ih u položaj diskriminirane grupacije u široj socijalnoj sredini. Na ovaj način društvenoj zajednici približio bi se svijet u kojem žive gluhe i nagluhe osobe, upoznalo s njihovom kulturom i hrvatskim znakovnim jezikom.

Solidarna praonica odjeće Prihvatilišta za beskućnike Pula – nastaje iz želje da se teško zapošljivim osobama s područja Istarske županije pruži konkretna poslovna prilika kako bi vratili samopouzdanje, motivaciju i osjećaj neovisnosti te se kroz radni proces ponovno aktivno uključili u svoju lokalnu zajednicu. Praonica će biti mjesto radne integracije, ali i mjesto podrške i nade u bolje sutra.

Storytelling centar Pula – mjesto koje će biti izvor za priče, koje će biti zanimljivo posjetiteljima i turistima, ali i mjesto gdje će se korisnici moći educirati i dobiti savjet kako da ispričaju svoju priču koja žće im pomoći da njihov hotel, restoran, OPG, vinarija, apartman, galerija ili privatna zbirka postanu vidljiviji i privuku željenu tržišnu nišu gostiju te mjesto na kome će okupljeni stručnjaci moći iznjedriti upravo ono zanimljivo i privlačno, nešto atraktivno i posjetitelju nezaboravno. Centar može biti to „čarobno mjesto“ metodološki spremno jer će zanti tehnike prikupljanja informacija za kreiranje priča u turističkoj destinaciji, hotelu, kampu, restoranu, muzeju, tematskom parku, plaži itd.