Sastanak_Resilient.JPG

Nositelj projekta: Regija Veneto
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Istarska županija, AIX-Marseille University, RCDI – Development and Innovation Network, Region of East Macedonia and Thrace (REMTH) - Regional Development Fund Treviso and Belluno Chamber of Commerce, Technological Institute of Aragon, Greek Free Open Source Software Society (GFOSS), Barcelona Activa – Barcelona City Council, Open University of Catalonia - UOC, PRIZMA - Foundation for Improvement of Employment Possibilities, National Association of Italian Municipalities and the Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania.
Davatelj financijske potpore: Europski fond za regionalni razvoj i financijska sredstva IPA, Program Interreg Mediteran
Ukupna vrijednost projekta: 3.278.529,80 €
Ukupna sredstva za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva: 188,383.00 €
Ukupna sredstva za Istarsku županiju: 181,950.00 €
Trajanje projekta: 01.02.2018.-31.01.2022.
Lokacija: Italija, Francuska, Hrvatska, Portugal, Grčka, Španjolska, Slovenija i Albanija.

Projekt +Resilient stvara partnerstvo između 8 zemalja mediterana kako bi se potakla klima inovacija s ciljem jačanja konkurentnosti društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća te kako bi se potaknulo otvaranje novih radnih mjesta s naglaskom na poduzetnike koji posluju u domeni društvenog poduzetništva. Cilj je ubrzati postupak promjene politike na regionalnoj razini u uključenim područjima što rezultira integracijom uspješnih elemenata u novu kohezijsku politiku (EU2020 +). To je integrirani projekt koji uspostavlja strukturalni pristup poboljšanju politike i prakse u nastajanju dinamike društvenih inovacija sveobuhvatnim procesom temeljenim na isprepletenoj uporabi otvorenih podataka i stvaranju nadnacionalnog društveno odgovornog lanca vrijednosti. To uključuje proučavanje postojećih inicijativa, njihovo prilagođavanje i testiranje, s konačnim ciljem provedbe istih u području MED-a.

U sklopu +Resilienta provesti će se 8 nacionalnih pilot projekta, od kojih je jedan i ReCeD'Istria, dok će se na međunarodnoj razini provesti jedan pilot projekt u suradnji svih partnera. Osim toga, kreirana je i web platforma o otvorenim podacima. Kako bi se osigurala provedba pilot projekta te pokrenula web platforma, održano je niz aktivnosti od strane 14 partnera u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Albaniji i Hrvatskoj.

Zbog važnosti razvoja većeg broja društvenih poduzeća u Istri, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva organizirala je niz aktivnosti koje su bile usmjerene osvještavanju ključnih dionika, donositelja odluka o važnosti razvoja i benefitima društvenih inovacija i društvenog poduzetništva. Održano je nekoliko okruglih stolova, radnih sastanaka, ali i fokus grupa koje su pridonijele kreiranju Regionalnog centra za razvoj društvenih inovacija - ReCeD'Istria.

Od značajnijih edukacija i radionica možemo izdvojiti radionicu o društvenom inoviranju "Design Thinking" metodom - 40 dionika iz civilnog, privatnog, javnog i akademskog sektora s područja Istarske županije razvijalo inovativne  ideje za društvene inovacije koristeći se metodom Design thinking. Tu je i prva "Virtualna škola društvenih inovacija" s temom lokalne filantropije. Razradom ideja dobivenih na Virtualnoj školi društvenih inovacija Zaklada želi razviti potencijal koji Pula kao grad ima u svojoj filantropskoj priči, a koji će uvelike doprinijeti u stvaranju temelja budućim generacijama za društveno odgovornim ponašanjem i življenje. Osim toga, tijekom provedbe projekta razvila se i odlična suradnja sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, pa je tako u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" uspješno razvijen i proveden prvi "Community case study program" . Community case study program metoda je razrađena od strane Zaklade kroz projekt +Resilient, s ciljem upoznavanja studenata s neprofitnim sektorom, poticanja studenata na uključivanje u rad udruga, te senzibiliziranja studenata o poteškoćama i problemima koje ranjive skupine imaju. No, isto tako paralelno s tim procesom, udruge su dobile kreativne nove ideje za rješavanje problema sa kojima se susreću. Osim toga, u suradnji s Tehničkim fakultetom u Puli studenti su razvijali 3 prototipa društvenih inovacija. Kroz nekoliko sati kolegija studentima je dat kratak uvid u to što su društvene inovacije, te zadan zadatak - problem za koji su trebali pronaći rješenje. Prvi razvijeni prototip društvene inovacije je Puzzla Arene za slijepe i slabovidne osobe.