community case study_tim 6

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli uspješno je provela prvi „Community case study“ program.

Community case study program metoda je razrađena od strane Zaklade kroz projekt +Resilient, s ciljem upoznavanja studenata s neprofitnim sektorom, poticanja studenata na uključivanje u rad udruga te senzibiliziranja studenata o teškoćama i izazovima s kojima se susreću ranjive skupine. Po završetku programa studenti su udrugama ponudili nove, kreativne ideje za rješavanje izazova s kojima se susreću.

Vrlo je važno u kontekstu društveno korisnog učenja, spajati studente i organizacije civilnoga društva te ukazati studentima na mogućnosti koje postoje, ne samo na društveno djelovanje, odnosno aktiviranje u zajednici kroz civilni sektor, već i za zapošljavanje ili samozapošljavanje u tom sektoru.

Helga Možé, Upraviteljica Zaklade

U programu je sudjelovalo 36 studenata prve godine diplomskog studija FETa smjera Ekonomija i smjera Menadžment i poduzetništvo. Podijeljeni u šest timova, studenti su dva mjeseca surađivali na pronalasku rješenja za izazove koje su udruge predstavile na početku programa. Izazovi su se odnosili na nedovoljnu vidljivosti udruga u društvu, osobito kod mladih osoba, nedovoljnu osvještenost mladih žena o karcinomu dojke, nedovoljnu spremnost mladih na volontiranje, nepoznavanje potreba lokalne zajednice i sl.

U programu su sudjelovale udruge s područja puljštine: Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga mladih Pješčane uvale „Peškafondo“, Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea te Volonterski centar Istra. Studenti su izradili i predstavili šest konkretnih rješenja koje udruge mogu pokrenuti i realzirati u kraćem razdoblju. Predstavnici udruga predložena rješenja ocijenili su zanimljivima te potvrdili mogućnost njihove skore realizacije. Vrijedno je istaknuti kako je dio studenata iskazao spremnost na daljnju suradnju s udrugama u procesu realizacije predloženih rješenja.

Program Community case study održan u sklopu kolegija Društveno odgovorno poslovanje nositeljice izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac. Interaktivan radni proces, izazovan timski rad i pozitivne povratne informacije svih sudionika poticaj su za nastavak daljnje suradnje FET-a i Zaklade, istaknula je profesorica Afrić Rakitovac.

Pojekt „+Resilient“ financiran je iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U projektu sudjeluje 14 partnera iz 8 zemalja Mediterana a cilj mu je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške na europskoj razini.

Možda će vas još zanimati