16_10_2020_Pitchevi (53).jpg

Prisjetimo se, prva tema virtualne škole bila je "Lokalna filantropija – mogućnost za inovativnost i zapošljavanje". Razradom ideja dobivenih na Virtualnoj školi društvenih inovacija Zaklada želi razviti potencijal koji Pula kao grad ima u svojoj filantropskoj priči, a koji će uvelike doprinijeti u stvaranju temelja budućim generacijama za društveno odgovornim ponašanjem i življenjem.

Tim koji je nastao spajanjem individualaca Sandra Domijanić Dravec, Darija Čelić Trajčeski, Aleksandra Paić i Marko Bolković razradio je najbolju te pobjedničku ideju „Feel good house“. Ideja je u „Feel good house“ stvoriti multimedijalnu izložbu povijesti Filantropije grada Pule, otvoriti shop, coffee bar, pokrenuti storytelling ture, pokrenuti 3D projekcije na filantropskim lokacijama i još mnogo toga što ćete saznati u narednom periodu.

Darija, Sandra, Aleksandra i Marko u narednom će period raditi na razradi konkretnog plana društvenog poduzeća u suradnji sa stručnjacima Zaklade za poticanje partnerstva I razvoja civilnog društva, ACT Grupe i Iconys agencije.

Ideje je bodovala komisija koju su činili sljedeći stručnjaci: Teo Petričević (ACT grupa), Muamer Mujević (Iconis agencija), Kristina Afrić-Rakitovac (FET DR. Mijo Mirković), Manuela Hrvatin (Interpret europe), Sanja Cinkopan Korotaj (TZ PUla), Andrej Bader (povjesničar), Ranko Rajović (NTC) i Helga Možé (Zaklada Istra).

Virtualna škola prva je pilot aktivnost Regionalnog centra za razvoj društvenih inovacija - "ReCeD'Istria, a čije je web platforma financirana Pojektom „+Resilient“ iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U projektu sudjeluje 14 partnera iz 8 zemalja Mediterana, a cilj mu je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške na europskoj razini.

Možda će vas još zanimati