Borba za talentima sve je veća, a fokus upravljanja organizacijama se pomiče od „korisnik je najbitniji“ na „radnici su najbitniji“. Samo organizacija zadovoljnih i motiviranih radnika će stvarati dobro za korisnike. Edukacije će se baviti temom stvaranja učinkovitog i zadovoljnog tima, motiviranja ljudi i stvaranja zdrave organizacijske kulture. Koliko ste kao poslodavac privlačni za najbolje ljude?