Edukacija demistificira komplicirano predstavljeno mjerenje i upravljanje društvenim utjecajem na kakvo najčešće nailazimo. Polaznici će identificirati svoj utjecaj na radnike, korisnike, partnere, zajednicu i okoliš . Znat će identificirati utjecaj, postaviti pokazatelje za mjerenje te pokrenuti strategiju upravljanja utjecajem za svoju organizaciju na temelju globalno prihvaćenih normi.