test Kristina Afric Rakitovac

izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Organizacija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Područje stručnosti Društveno poduzetništvo, Održivi razvoj
Opis iskustva

Kristina Afrić Rakitovac izvanredna je profesorica iz polja ekonomije, voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Uže područje znanstvenog i nastavnog interesa je gospodarski razvoj, ekonomika okoliša, održiva (odgovorna) ekonomija, društveno odgovorno poslovanje, održivi turizam. Surađivala je na više znanstvenih i stručnih projekata iz ranije navedenih područja te je sudjelovala u tri znanstvenoistraživačka projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Članica je hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA), Centra za europska istraživanja (CEIPU) Sveučilište u Puli te više povjerenstava na nacionalnoj i županijskoj razini.

Opis kompetencije

Nema sadržaja.