Područje stručnosti Društvene inovacije, Društveno poduzetništvo
Opis iskustva

Nakon završene srednje jezične gimnazije u Labinu, 2006. upisujem Pomorski fakultet u Rijeci, smjer Logistika i menadžment u pomorstvu kojeg završavam 2012. Od 2012. i povratka u Labin uključena sam u rad organizacija civilnog društva, prvo kao volonter, a potom od 2013. profesionalno. Do današnjeg dana ostajem članica udruge Alfa Albona u kojoj sam stekla upravljačke vještine, vještine projektnog menadžmenta, specijalizirala se za informiranje mladih kroz spcijalistički trening mreže ERYCA, volonterski menadžment pri Volonterskom centru Istre kao i niz drugih treninga i edukacija. Sa društvenim poduzetništvom upoznavam se 2014. te ga počinjemo prakticirati kroz pokretanje i facilitiranje društveno-poduzetničkih inicijativa. Alfa Albona od tada ima stabilni društveno-poduzetnički poduhvat putem kojeg stvara dodanu vrijednost zajednici i pomaže organizaciji da opstane i djeluje. 2016. zapošljavam se u Zadruzi za etično financiranje gdje se nastavljam baviti projektima, ali i poslovnim savjetovanjem udruga, zadruga, mikro i malih poduzetnika te dionika u ruralnom razvoju. Dodatno se educiram o zadružnom poduzetništvu, etičnom bankarstvu i aspektima održivosti poslovanja kao i različitim modelima poslovanja sa naglaskom na društveni utjecaj. Od 2017. vodim organizaciju Mediteranski kiparski simpozij koja upravlja Parkom skulptura Dubrova kraj Labina, početkom 2021. počinjem se profesionalno baviti organizacijom i pripremati ju za snažniji izlazak na tržište radi postizanja financijske održivosti.
Volontiram u udruzi Alfa Albona te udruzi Krilo Labina, bavim se i pisanjem stručnih dokumenata, strategija, studija i poslovnih planova, a u fokusu mojeg djelovanja su djeca, mladi i održivo poslovanje u svim segmentima.
Osim civilnog angažmana, aktivna sam u lokalnoj politici putem Gradskog vijeća Grada Labina 2017.-2021., a prethodno sam obnašala dunost predsjednice Savjeta mladih Grada Labina gdje sam se izravno bavila politikama za mlade.

Opis kompetencije

Nema sadržaja.