Ukoliko razmišljate o razvoju novog proizvoda, usluge ili generalno ideje koju želite plasirati na tržište
nužno je poznavati osnove marketinga. Poznavanje marketinškog načina razmišljanja olakšat će razvoj
ideje te otvoriti nove horizonte razmišljanja. Na radionici će se razmatrati osnovni ali ključni marketinški
pojmovi, a bit će riječi i o trendovima u marketingu.

Za koga se razvija novi proizvod ili usluga?
Postoje li ljudi sa istim ili sličnim potrebama i željama?
Tko mora biti u središtu vašeg razmišljanja?
Kakvi su trendovi u komunikaciji?
Kako mora teči proces razmišljanja o proizvodu/usluzi?
Koji su ključni elementi plana marketinga?

Neka su od pitanja na kojima ćete odgovore dobiti na radionici Osnove marketinga za razvoj nove ideje.