Radionica drustvenog inoviranja 2.jpg

U sklopu projekta +Resilient održale su se u prosincu još dvije radionice društvenog inoviranja u Istri. Društveno poduzetništvo i društvene inovacije promiču se kroz projekt +Resilient, koji na području Istarske županije provode Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove.

Tako je u Labinu 7.12.2021. održana radionica na temu održivog turizma na kojoj su sudjelovali predstavnici Grada Labina, Turističke zajednice Labin te zainteresirani građani. Radionicu su moderirale Lana Lovašić, međunarodna konzultantica za društvene inovacije i društveno poduzetništvo i Manuela Hrvatin, nacionalna koordinatorica europskog udruženja za interpretaciju baštine Interpret Europe. Kroz radionicu je kao ključni problem u turizmu detektiran nedostatak turističkih sadržaja vezanih uz baštinu labinskog kraja te sezonalnost i jednoličnost turističke ponude. Dionici vođeni stručnjacima predložili su rješenje kroz valorizaciju rudarske baštine i brendiranjem labinštine kao rudarskog kraja. Na radionici održanoj u Vodnjanu, 8.12.2021. tema je bila digitalne inovacije te je istu uz Lanu Lovašić, moderirao i Dean Verbanac, predsjednik druge ICT Istra. Radionici su prisustvovali predstavnici udruga, Grada Vodnjana, LAG-a Južna Istra, Turističke zajednice Vodnjan i Fakulteta informatike Pula. Glavni prepoznati problemi odnosili su se na manjak stručnih kadrova u ICT sektoru i STEM području te nejednakost zastupljenosti spolova. Nakon toga slijedio je kreativni dio, oluja mozgova rješenja postavljenih problema. Uz moderatore i iskustvo dionika proces inoviranja u digitalnom kontekstu doveo je do zanimljivih rješenja, primjerice centra za sve dobne skupine koji bi nudio razne sadržaje, a s ciljem popularizacije STEM-a i ICT-a. Osim navedenoga, centar bi mogao služiti kao mjesto umrežavanja, podrške i poticaja svim zainteresiranim i potencijalnim pojedincima. U ovom slučaju rezultati predloženih aktivnosti i programa utjecali bi na razvoj održivog turizma, razvoj gospodarstva, povećanje broja zaposlenih, zadržavanje mladih obitelji na labinštini i vodnjanštini, jačanje svijesti stanovnika o značaju rudarske baštine, valorizaciji lokalne tradicije te popularizacija STEMa. Daljnja razrada dobivenih ideja u konkretne korake potrebne za realizaciju istih očekuje se u 2022. godini.

Kad se radi o društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama ključno je uključivanje i umrežavanje svih dionika iz lokalne zajednice kako bi se ostvario značajan društveni učinak. Sveukupno je od rujna do prosinca 2021. održano 6 radionica društvenog  inoviranja u 6 istarskih gradova, a na radionicama su sudjelovali brojni predstavnici javnog, civilnog, privatnog i akademskog sektora. Projektu +Resilient cilj je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, programskoj i europskoj razini.

Projekt „+Resilient“ financiran je iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U projektu sudjeluje 14 partnera iz 8 zemalja Mediterana a cilj mu je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške na europskoj razini.

Možda će vas još zanimati