WEB reced(1).png

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge donesenoj 08.travnja 2021. godine uočena je potreba za približavanjem pojma društvenog učinka aktivnosti koje se provode u sklopu programa ili projekata, a koji se prijavljuju na programe javnih potreba. S tim u vezi Zaklada organizira radionicu pod nazivom „Društveni učinak programa i projekata koji se prijavljuju na programe javnih potreba“.

Radionica je namijenjena organizacijama civilnog društva s područja Istarske županije.

Online radionica će se održati u petak, 10. prosinca 2021. putem aplikacije Zoom, od 13:30 do 15:00h.

Poziv možete pogledati u nastavku

Možda će vas još zanimati