Kazalište potlačenih je krovni naziv koji obuhvaća tehnike koje je osmislio brazilski kazališni praktičar Augusto Boal. Pod Kazalište potlačenih spadaju sljedeće tehnike:
- Novinsko kazalište
- Nevidljivo kazalište
- Kazalište slika
- Forum-kazalište
- Duga želje
- Zakonodavno kazalište
- Estetika potlačenih
Boalovo kazalište iskorištava ono što kazalište čini specifičnim i upotrebljava ga kako bi omogućio pojedincima i skupinama da osvijeste svoj položaj u društvu te stvore strategije promjene društva, odnosno oslobađanja. Naime, kazalište, za razliku od ostalih oblika umjetnosti temelji se na supostojanju gledatelja i glumaca u istom prostoru. Ta specifičnost nam daje mogućnost interakcije te stoga, u Kazalištu potlačenih, gledatelj se pretvara, iz pasivnog promatrača, u gledatelja-glumca, odnosno aktivnog sudionika radnje. Drugim riječima, gledatelj promatra svoju zbilju na pozornici, ali ima, kao glumac, mogućnost je promijeniti onako kako misli da je najbolje. U svemu tome pomaže mu lik nazvan kuringa (ili džoker) koji koordinira cijelim procesom.

Ova edukacija koncentrirana je na tehniku forum-kazališta, kao centralnu tehniku Kazališta potlačenih, ali se dotiče i nekih drugih tehnika poput Kazališta slika, Zakonodavnog kazališta i Estetike potlačenih.

Edukacija je podijeljena u nekoliko cjelina:
- Stablo Kazališta potlačenih - teorija
- Vježbigre - Igre i vježbe dinamizacije i demehanizacije
- Kazalište slika - od ideje do predstave
- Dramaturgija forum - kazališta
- Tehnike proba
- Kuringa pomaže ili odmaže? - uloga i vještina kuringe (džokera)
- Zakonodavno kazalište - kako forum-kazalište koristiti za razvoj demokracije