Područje stručnosti Društveni kapital
Opis iskustva

Višegodišnje istraživanje mladih u području digitalnih medija i suvremene kulture. Jedan od autora knjige “Klasika, punk, cajke: kulturni kapital I vrijednosti mladih u gradovima na Jadranskoj obali” te autor više znanstvenih članak publiciranih u uglednim domaćim i međunarodnim časopisima u polju sociologije i području mladih, medija i suvremene kulture. U periodu od 2012 do 2016 godine predavač na ljetnoj školi GUSSEG, Sveučilišta u Grazu u sklopu modula Media, Culture and Society te predavač na brojnim stručnim radionicama u području kulture, medijske pismenosti I participacijskih potencijala mladih. Suradnik na više stručnih projekata vezanih za javno-civilno partnerstvo i razvoj participativne demokracije u zajednici (Udruga Naš Hajduk, Savjet mladih grada Zadra, GONG, Metamedij, Savez udruga Rojc, Zadrugart, Projekt K.I.N.O.)

Opis kompetencije

Nema sadržaja.